postcards…
The world moves with me

Novi Početak 10/10/2006

Pre razrade obično ide uvod, pa iz tog razloga evo jednog uvodnog posta.
Ovaj blog sam osmislila kao nešto što bi trebalo da dočara mesta koja ćemo Miljan i ja posećivati u budućnosti i ljude koje ćemo na njima sretati.
Sve to će ličiti na neki putopis prošaran gomilom fotografija.
Počećemo naravno sa Češkom u koju bi trebalo da se preselimo početkom novembra, a onda…
… onda ćemo već videti na koju će nas obalu vetrovi naneti.
Eto toliko od uvoda, a razrada sledi tamo negde u novembru.

Nema komentara
Kategorije: Start