365

slika za 365 dana!

Slika na dan. Pokušaj da budem prisutnija. Svesnija ljudi i stvari oko mene. 

Svaki dan ću dodati novu sliku koja je obeležila dan. Godina počinje rođenjem. Te otuda i početak na rođendan, umesto univerzalno prihvaćenog 1. januara.

Crno-belo… jer tako sve bolje i jednostavnije izgleda.

post a comment