Potrebni sastojci Ciglana. Po mogućstvu napuštena i zapuštena. Ili kakva slična građevina.Livada. Nepokošena.Metal. U bilo kom obliku. Zavaren. Zašrafljen. Zakovan. Razbacan.Sprej. U svim nijansama.Ljudi. Maštoviti. Daroviti. Kreativni. Malo drugačiji. Mogu biti i pomalo besni i/ili izgubljeni u vremenu i prostoru. Uputstvo za